ALC Zlín s.r.o.- plastická chirurgie

1. Zlínské laser centrum
2. května 3070
760 01 Zlín


Telefon: +420 577 272 389, +420 577 432 047
FAX: +420 577 432 047
Mobil: +420 777 835 002
alc.zlin@iol.cz

Zmenšení prsou

Zmenšení prsou, známé také jako redukční mammaplastika, je výkon určený pro ženy s velmi velkými prsy, které jim způsobují zdravotní nebo psychické potíže. Tento zákrok odstraňuje prsní tkáň a nadbytečnou kůži prsou, takže jsou prsa poté menší a pevnější. 
  • Prsa - struktura a vývoj
  • Co je třeba zvážit?
  • Vaše první konzultace
  • Možnosti operace
  • Příprava před operací
  • Průběh operace
  • Rizika a komplikace
  • Pooperační péče
  • Návrat ke každodenní aktivitám
  • Péče o zdraví Vašich prsou

Prsa - struktura a vývoj

Postoj k ženskému prsu vždy podléhal módním trendům. Ve 20. letech minulého století si ženy prsa vyvazovaly, ve 40. letech byly žádoucí objemná velká prsa, v 60. letech byla populární prsa malá. Nynější styl směřuje k plnějším prsům, ale přirozeného vzhledu. Bez ohledu na velikost prsou, všechny zdravé prsy mají stejnou anatomii. Pokud uvažujete o zmenšení prsou, je dobré znát jejich stavbu, aby jste mohla lépe pochopit problematiku redukce a učinit správné rozhodnutí.

Tuk vytváří ochranný polštář pro žlázy produkující mléko.
Dvorec je pigmentovaná oblast prsu obklopující bradavku.
Hrudní koš chrání životně důležité orgány, jakou jsou srdce a plíce.
Hrudní svaly se roztahují a zkracují při pohybu Vašich paží. 

Vývoj prsu Prsa se vyvíjí na základě hormonální stimulace mezi 13 až 18 rokem života v závislosti na dědičné dispozici. 

Během těhotenství se prsa zvětšují a připravují se na produkci mléka. Po těhotenství se prsa mohou zmenšit nebo změní tvar. 

Vlivem přirozeného procesu stárnutí dochází vlivem gravitace k poklesu prsou. Prsa také mohou ztratit s věkem svůj objem. 

Co je třeba zvážit?

Existuje několik faktorů, které musíte před operací zvážit (a možná se poradit při konzultaci):
• Jste spokojena s Vaší tělesnou váhou nebo máte v úmyslu do budoucna zhubnout?
• Plánujete mít ještě v budoucnu děti?
• Máte jasnou představu o tom, jak by měla Vaše prsa vypadat?
• Uvažovali jste o účinku operace na citlivost prsou a bradavek?
• Přemýšleli jste o tom, že operace zanechá na prsou jizvy?

Vaše první konzultace

Vaše první konzultace je příležitostí k tomu si pohovořit o Vaší operaci, o Vašich očekáváním a obavách. Často pacienti nejsou schopni pojmout všechny informace, ale domníváme se, že předem musíte znát všechna fakta, aby jste se mohla kvalifikovaně rozhodnout. Pokud nejste spokojena se Všemi získanými informacemi, je možné si domluvit další schůzku, aby jste měla čas si vše ujasnit a uspořádat.
Předchozí stav Vašich prsou a onemocnění prsou v rodině nám pomohou posoudit, zda jste vhodnou kandidátkou k podstoupení zákroku.
Bude Vám doporučeno předoperační mammologické vyšetření s eventuelním provedením mammografie. Pooperační mammogram (6 měsíců po zákroku) také potom poslouží jako základ pro budoucí vyšetření prsu
Během první konzultace budete vyšetřena a bude pátráno po abnormalitách, zatuhlinách a asymetriích bradavky a prsu. Je obvyklé, že jeden prs (i bradavka) jsou větší než to druhé. Mohou být též nížeji položeny na hrudníku. I když se budeme během operace snažit o dosažení symetrie, je nesmyslné očekávat, že obě prsa budou symetrická ve všech ohledech. 

Možnosti operace

Pokud jste se rozhodla podstoupit operaci redukci prsou, je třeba učinit několik rozhodnutí. Budeme o všech diskutovat a na základě zkušeností a zvláště pak Vašich představ si je ujasníme. Udělejte si čas na to, aby jste v klidu zvážila všechny možnosti, než bude domluven finální postup. 

1. Velikost prsou Definitivní velikost prsou bude záviset na Vaší nynější velikosti a tvaru prsou a na Vaší postavě. Je nutné provést též několik měření - obvod hrudníku pod prsy a obvod ve výši bradavek. Uvědomte si, že to, co se bude operace měnit, je objem Vašeho prsu, ne hrudníku. Pokud objem prsou je při zákroku zachován, hovoříme o mastopexi (modelaci prsou), pokud je zvětšen, pak tento zákrok nazýváme augmentace (zvětšení prsou). Cílem operace je, aby Vaše prsa bez oděvu měla stejný tvar a umístění na hrudníku jako v podprsence. 

2. Řezy a jizvy Není možné provést redukci prsou bez jizev. Všechny řezy zanechají jizvy. O jizvách bude řeč později. Nicméně existují různé typy operací pro zmenšení prsou, které zanechávají jizvy, které se liší ve své délce a umístění. Vždy se snažíme dosáhnout jizvy o co největší kvalitě a pokud možno co nejkratší. O všech typech redukce budeme diskutovat včetně jejich omezeních a pomohu Vám vybrat ten nejvhodnější postup pro Vaši situaci. 

Benelli                             

Le Jour                                      

Robbins

Příprava před operací

Jakmile se rozhodnete podstoupit zákrok zmenšení prsou, budete poučena, jak se připravit k operaci. 

Předoperační vyšetření Před operací je nutné mammologické vyšetření k posouzení zdravotního stavu Vašich prsou. Jeho součástí může být i mammografické vyšetření. Stejně jako u jiných operací je třeba doplnit základní laboratorní vyšetření krve a moče. Vše poslouží jako základ pro interní předoperační vyšetření, které určí Vaši schopnost podstoupit celkovou anestézii.  Před operací bude pořízena též fotografická dokumentace Vašeho hrudníku. 

Předoperační příprava Přestaňte užívat léky obsahující Aspirin a podobné látky minimálně 14 dní před operací, aby bylo minimalizováno krvácení. Také byste měla přestat kouřit, protože kouření omezuje prokrvení tkání a zvyšuje riziko pooperačních komplikací ve smyslu rozpadu rány a méně optimálního výsledku 

Krevní transfúze Podání krevní transfúze při nekomplikovaném průběhu není potřeba, výjimečně je nutno krevní transfúzi podat při komplikacích. Před operací je vždy v rámci předoperačního interního vyšetření odebrán krevní obraz, aby byla vyloučena anémie z jiného důvodu. 

Podprsenka Po operaci budete mít dočasně naloženou elastickou bandáž hrudníku. Při převazu bude tato nahrazena speciálním kompresním elastickým prádlem, které Vám vybereme na míru a které budete nosit po 6 týdnů ve dne v noci. Toto prádlo bude pro optimální zhojení správně formovat prsa. Pokud nechcete investovat do speciálního prádla, je nutno si po operaci pořídit měkkou sportovní podprsenku bez kostic.

Průběh operace

V den přijetí do nemocnice již nesmíte od rána před zákrokem nic jist, pít ani kouřit. Je důležité všechny tyto pokyne dodržet, protože jinak byste nemohli operaci podstoupit. V případě pochybností se neváhejte zeptat.
Po předoperační sprše Vám bude na hrudník a prsa nakreslen po pečlivém vyměření operační plán zákroku tak, jak bylo dohodnuto během konzultace. 

Před operací bude posouzen celkový pokles bradavky a prsu, naplánována ideální pozice a množství přebytečné kůže a žlázy, které bude nutno odstranit.

Na hrudníku je vyznačena osa prsu a podprsní rýha. Je vyměřena nová pozice bradavky.
Nákres je pořízen ve stoje, protože při ulehnutí na operační stůl se všechny proporce prsu změní. 

Bradavka je posunuta do nové pozice bez odpojení od prsní žlázy

Na závěr je odstraněna nadbytečná kůže. U postupu dle Le Jourové je jizva pod bradavkou pouze vertikální, kůže je nařasená, ale časem se vyhladí.
Zákrok je prováděn v celkové anestézii. Na závěr operace se do prsou zavádějí drény. Rány jsou po sešití sterilně kryty a hrudník je zabandážován elastickým obinadlem.

Rizika a komplikace

Jako každá operace i zmenšení prsou zahrnuje potencionální rizika a komplikace. Je třeba je před operací pochopit, přijmout je a stvrdit to v informovaném souhlasu před operací.
Některá rizika jsou pravděpodobnější než jiná. Prosím neváhejte se při konzultaci zeptat co nejpodrobněji, aby jste plně pochopili plánovaný postup, jeho výhody a jeho rizika.

Obecná rizika

1. Infekce Infekce se může objevit po každém chirurgickém zákroku a není výsledkem selhání chirurgické techniky či vybavení operačního sálu. Pokud k infekci dojde, je odebrán stěr z rány, identifikována baktérie a je nasazena příslušná antibiotická léčba. Někdy je nutno některou část rány otevřít, vyčisti a zadrénovat. K správnému dohojení jsou pak nutné častější převazy rány.

2. Krvácení a vytvoření hematomu Pooperační krvácení může být způsobeno různými faktory. Jedním z nich je užívání léků na ředění krve jako je Aspirin a jemu příbuzné léky. Pokud dojde ke krvácení a vytvoří se hematom, může poté v rámci hojení docházet k zvýšenému jizvení a zároveň vzrůstá riziko infekce. Proto je nutné, aby u většího krvácení do 24 až 48 hodin po zákroku byla provedena operační revize, vyprázdnění krevních sražením, zástava krvácení a zavedení nových odsavných drénů. Drény po operaci zavádíme vždy. Další opatření, které snižuje riziko poperačního krvácení je elastická bandáž hrudníku.  Pokud se objeví abnormální krvácení, obvykle se v daném prsu projeví nadměrnou bolestí a výrazným otokem na rozdíl od prsu druhostranného. Krvácení se obvykle vyskytne v časném pooperačním průběhu a je nutno na něj okamžitě upozornit lékaře. 

3. Jizvy Výsledkem jakéhokoliv operačního zákroku je jizva. Pokaždé, když je proveden řez v kůži, ať skalpelem nebo laserem, vždy dojde k vytvoření jizvy. Kvalita a vzhled jizvy se značně liší u každého jedince dle jeho typu hojení, umístění a napětí jizvy. Typ hojení pacienta je dán osobními, rodinnými a rasovými faktory a nemohou být chirurgem ovlivněny.
Plastický chirurg si vždy klade za cíl co nejvíce jizvy skrýt, pokud to jde, ale u některých zákroků jizva bude vždy viditelná a v některých částech těla je hojivá odpověď nepředvídatelná. Někteří pacienti mohou mít tvrdé, červené, rozšířené hypertrofické jizvy, které chirurg nedokáže předpovědět. Dle typu jizev, které vznikly po předchozích chirurgických zákrocích lze trochu předvídat, jak budou jizvy po redukci prsou na hrudníku vypadat.
Některé typy operací mají za následek docela přijatelné jizvy (např. jizvy před uchem u Faceliftu). Jiné operace jako je modelace prsou či korekce břicha mají často za následek rozšířené, ztluštělé, zarudlé a citlivé jizvy. V nejhorším případě to trvá 1 až 2 roky než jizvy vyzrají, ale nikdy z nich nebudou tenké linky. Stupeň roztažení jizvy závisí na individuálních hojivých schopnostech jedince a na oblasti těla, kde je jizva umístěna.
Jizvy téměř vždy dozrávají a vyrovnávají se, ale časový interval, který je k tomu nutný, může trvat od několika měsíců až po několik let. V nejhorším případě může dojít ke vzniku keloidní jizvy, která zůstane vyvýšená, červená, roztažená, táhnoucí a svědivá a i přes veškerou léčbu se má tendenci vracet.
Chirurgická jizva, až se usadí a vyzraje, je vždy bílá (neobsahuje žádné pigment produkující buňky), ale u některých povrchovějších poranění kůže, jako je dermabraze a chemický peeling, může dojít k hyperpigmentaci. Většinou tento jev nastává po slunění, ale může se objevit i u jedinců s určitým typem pleti, dále při užívání hormonální antikoncepce (či jiných hormonálních přípravků) a po některých lécích. Vždy je důležité v počátečních stádiích chránit jizvu před opálením.
K jizvení také dochází v hlubších vrstvách kůže, tuku a svalů. Tyto hluboké jizvy se mohou chovat stejně jako kožní jizvy, mohou být silné, hrbolaté, vyvýšené a mohou táhnout. Stejně jako u kožních jizev i tento typ jizev s časem vyzrává, ale proces  vyzrávání může trvat několik měsíců. Nejvýraznější oblasti, kde se může tah hlubokých jizev projevit, jsou tváře po Faceliftu a po liposukci. Masáže a jiné druhy léčby mohou pomoci při zrání a oploštění jizvy, ale vždy je zapotřebí čas.

JIZVY JSOU VŽDY VIDITELNÉ, URČITOU DOBU ZRAJÍ A JEJICH MÍRU A KVALITU NELZE ZARUČIT.

Existuje několik variant zmenšení prsou, každá z nich zanechává jiné jizvy. Při konzultaci Vám bude vysvětleno umístění jizev, jejich pravděpodobný průběh vyzrávání a rozsah a typ zákroku, vhodný pro Vaši situaci.

Specifická rizika

1. Nekróza bradavky (odumření bradavky) Ztráta bradavky (částečná nebo úplná) je neobvyklá komplikace tohoto zákroku a je dána atypickým cévním zásobením bradavky. Kdyby k ni došlo (a to se stává vzácně), bude proveden některý typ její rekonstrukce. 

2. Porucha citlivosti bradavky Není neobvyklé, že po redukci prsou dochází k změně citlivosti bradavky. Někdy se bradavka stane nadměrně citlivá a může být potom drážděna oblečení. Stává se to, když jsou nervová vlákna zásobující bradavku chirurgickým zákrokem vytažena. Tento jev se vyskytuje asi u 10% případů a citlivost se časem obvykle vrací k normálu.
Někdy (okolo 20% případů) je citlivost bradavky po operaci snížena. Některá nervová vlákna jsou poškozena nebo zničena v závislosti na typu operaci a typu Vašeho nervového zásobení bradavky. Obvykle, ale ne vždy, se citlivost bradavky vrátí. Trvalé snížení citlivosti nebo necitlivost se mohou objevit po jakékoliv operaci prsu. Proto je třeba před operací zvážit, jak moc je pro Vás citlivost bradavky důležitá. 

3. Asymetrie Ačkoliv se před operací provádí pečlivé měření a plánování, vlastní chirurgický zákrok se provádí vleže. Je nemožné dosáhnout dokonalé symetrie ve velikosti prsu, tvaru dvorce a v pozici bradavky ve všech případech. Měli byste tyto limitace operace pochopit. 

4. Kojení Je překvapivé, že u mnoha moderních technik redukce prsu je možné po operaci kojit. Nicméně tento fakt nelze zaručit. 

5. Rozpad rány Příčiny pooperačního rozpadu (nezhojení) rány jsou složité. Někdy je to výsledkem nesnášenlivosti šicího materiálu některými pacienty, takže se u nich kolem stehového materiálu tvoří malé cysty nebo abscesy. Ty se rychle zahojí po odstranění vláken šití. U jiných pacientů je výživa pokožky menší než je třeba a po počátečním zahojení se rána začne rozpadat. Reoperace je jen velmi zřídka nutná. Opakované převazy téměř vždy vedou k úplnému uzdravení. V pozdějších fázích s odstupem je možno revizí jizvy dosáhnout i lepšího výsledku. 

Pooperační péče

Po návratu ze sálu se probudíte na pokoji. Dále do celkového odeznění anestézie Vám sestra bude měřit tlak, puls a tělesnou teplotu. Obvykle pacientky zůstávají hospitalizovány jeden až dva pooperační dny, zvláště pokud se jedná o větší rozsah zákroku. Dále budete po operaci dostávat mimo léků tišících bolest též pravidelně antibiotika. Před propuštěním mohou být odstraněny drény, ale pokud budou ještě odvádět více tekutiny, mohou Vám být ponechány a odstraní se až při ambulantní kontrole. Elastický obvaz bude nahrazen kompresním prádlem. K odvozu domů je třeba si zajistit odvoz, nebudete schopni řídit dopravní prostředek.

Ambulantní léčba Rány jsou obvykle šity vstřebatelným materiálem, proto není potřeba při kontrole odstraňovat stehy. Prsa po operaci jsou ještě oteklá a tuhá, ale již je přece jen vidět výsledek zákroku. Při kontrole budete dle stavu hojení poučení o další péči o ránu, nošení podprsenky apod. Pravidelné převazy se dělají obvykle po týdnu. Obvykle jsou potřeba 2 až 3. Někdy dochází k prodlouženému hojení v místech, kde se potkávají jizvy tj. tam, kde se vertikální jizva setkává s jizvou kolem bradavky a místo kde se vertikální jizva setkává s jizvou v podprsní rýze (bod T). V těchto místech je vždy větší tah, horší výživa kůže a více šicího materiálu. Po pravidelných převazem se obě místa dohojí bez nutnosti dalšího zákroku. 

Sledování Během ambulantních kontrol budeme kontrolovat tvar Vašich prsou a aktivně pátrat po eventuelních známkách infekce. Stehy v ráně se rozpustí nebo budou odstraněny během několika prvních týdnů. Hojení trvá několik týdnů nebo i déle v závislosti na tom, jak dlouho trvá otok. Otok obvykle trvá až 6 týdnů než se usadí. Při kontrolách bude též stanoven režim nošení elastického kompresního prádla a rychlost návratu k běžným činnostem i sportovním aktivitám.
Zavolejte mi, pokud dojde k následující situaci:
• Nadměrná bolest nebo krvácení
• Abnormální otok
• Horečka během prvních 24 hodin po propuštění nebo kdykoliv během prvních 7 dní po operaci.

Návrat ke každodenní aktivitám

Můžete se vrátit ke svým činnostem pomalým a postupným tempem. Můžete se vrátit do práce za jeden až dva týdny po zákroku. Za tři týdny lze začít i lehké cvičení. Zvedání těžkých břemen a jinak namáhavá práce je Vám zakázána na několik týdnů či déle. Postupujte podle zlatého pravidla ..."jestliže to bolí, nedělejte to".

Péče o zdraví Vašich prsou

Po zmenšení prsou je třeba odstup 3 měsíců, než se vrátíte k pravidelnému režimu vyšetřování Vašich prsou. Pravidelné vyšetření mammologem a Vaše samovyšetření nelze podceňovat. 

Samovyšetření prsou Nejvhodnější doba pro samovyšetření prsou začíná týden po menstruačním cyklu.  Postavte se před zrcadlo, vzpažte, pak spusťte ruky dolů a dejte obě ruce v bok. Otáčejte se ze strany na stranu a dívejte se po důlcích, hrbolcích nebo výtoku z bradavky.  Prohmatejte si prsa a pátrejte po zatvrdlých ložiscích ve stoje i v leže za užití třech stupňů tlaku - lehkého, středního a silného - a přitom nezvedejte prsty z prsu. Tělové mléko nebo šampón ve sprše Vám toto vyšetření usnadní.  Rozdělte si v duchu prs na několik částí a pečlivě každou část prohmatejte. Při hmatání se soustřeďte na pocity v bříšku prostředníku za jemných krouživých pohybů. 

Profesionální vyšetření Kromě samovyšetření jedenkrát za měsíc je třeba profesionální vyšetření Vašeho mammologa v ročních intervalech. Informujte každého lékaře, že jste podstoupila zákrok zmenšení prsou a o změnách v citlivosti prsu.  Závěr Zmenšení prsou je operační zákrok, který může zlepšit tvar Vašich prsou a pozvednout bradavky do vyšší a mladistvější pozice. Pokud předpokládáme, že jste pochopila omezení tohoto zákroku a že se budete řídit před a pooperačními pokyny, můžete se těšit na návrat Vaší sebedůvěry z vylepšeného tvaru a pozice prsou.

Zmenšení prsou

Operace prsou
Modelace prsou (Brestlift, Mastopexe)Mastopexe neboli modelace prsou je zákrok, pomocí kterého se prsa zpevní a odstraní se nadbytečná kůže. Tento zákrok je určen pro ženy, které jsou spokojeny s objemem svých prsou, ale nejsou spokojeny s jejich tvarem a chtějí ho zlepšit. Modelace neudělá prsa...