ALC Zlín s.r.o.- plastická chirurgie

1. Zlínské laser centrum
2. května 3070
760 01 Zlín


Telefon: +420 577 272 389, +420 577 432 047
FAX: +420 577 432 047
Mobil: +420 777 835 002
alc.zlin@iol.cz

Operace odstálých boltců (Otoplastika)

  • Anatomie ucha
  • Kdo je vhodným kandidátem k operaci odstálých boltců?
  • Předoperační příprava
  • Jak se výkon provádí
  • Pooperační péče
  • Komplikace

Anatomie ucha


Odstálé boltce mohou být způsobeny několika příčinami, ale dvě z nich jsou nejčastější. První příčinou bývá zvětšená concha, která oddálí celý boltec od hlavy. Tato situace je zobrazena na následujícím schématu. 

Druhou nejčastější příčinou je nedostatečně vyvinutý záhyb antelixu. V tomto případě dochází k abnormální prominenci horní třetiny ucha vzhledem ke zbytku boltce a hlavě.

Kdo je vhodným kandidátem k operaci odstálých boltců?

V těžkých případech jsou to děti ve věku šesti let, ale obvyklý dětský věk, vhodný k podstoupení operace je mezi 8 až 10 rokem. U dospělých lze boltce korigovat v každém věku. U malých dětí je zákrok prováděn v celkové anestézii, u starších dětí a dospělých v místní injekční anestézii.

Předoperační příprava

Pro omezení bakterií na kůži je doporučováno opakované umytí vlasů antiseptickým šamponem těsně před zákrokem (večer a ráno před operací). Je třeba též umýt a vyčistit všechny záhyby na boltci. Před operací není třeba žádné stříhaní vlasů či holení. Pokud máte dlouhé vlasy, je třeba si je stáhnout do ohonu. Aspirin, Anopyrin, Godasal či podobné přípravky na ředění krve by měly být vysazeny alespoň 10 dní před operačním zákrokem, protože omezují srážlivost krve. Jako i u jiných kosmetických zákroků je před operací kouření zakázáno. Pokud kouříte, poraďtě se se svým lékařem. Nejvhodnější je přestat minimálně 2 týdny před výkonem a vydržet nekouřit do úplného zhojení. Dále je doporučeno vysadit i různé vitamínové přípravky alespoň týden před výkonem, protože mohou zasahovat do mechanismu srážení krve. Pokud je výkon prováděn v celkové anestézii nebo za intravenózní sedace, obdržíte specifické pokyny o lačnění s dostatečným předstihem před operací. Ačkoliv se většinou tyto zákroky provádí v lokální anestézii ambulantně, doporučuje se před operací lačnit a nepít 6 hodin před výkonem. Pokud to Váš zdravotní stav nedovoluje, upřesní pokyny lékař.

Jak se výkon provádí

Řez

Řez je veden v záhybu kůže za boltcem nebo těsně u hlavy. Vyjmečně je třeba užít řez i na přední straně boltce a na tuto situaci budete předem upozorněni. Při opravě (korekci) je řez uzpůsoben a zaměřen na problematickou oblast. V případě zvětšené conchy je odříznuta část chrupavky a boltec je sešit zpět k hlavě. Řez za boltcem je sešit vstřebatelným stehem, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Pokud je třeba přemodelovat záhyb anthelixu, je zezadu nadzvednuta kůže a jemnými nářezy chrupavky na přední straně boltce je dosaženo kýženého výsleku. Řez za boltcem je sešit též vstřebatelným materiálem. Je třeba si uvědomit, že normálně tvarovaný boltec není přiložený zcela k hlavě, ale lehce odstává.

Délka výkonu je asi 1 až 1,5 hodiny. Nový tvar boltce po výkonu je udržen pomocí speciální vaty, která se odstraňuje až 10. den po operaci.

Anestézie

U 6-tiletých až 7-letých dětí je zákrok prováděn v lokální anestézii. U starších pacientů se obvykle provádí v místním znecitlivění, které se aplikuje injekčně. Účinek anestetika přetrvává dle typu 4 až 8 hodin po zákroku. Ve vyjmečných případech lze lokální anestézii ještě doplnit nitrožilně podaným anestetikem za asistence anesteziologa. Typ anestézie bude s Vámi upřesněn při konzultaci.

Jaký je použit obvaz?

Po operaci je nový tvar ucha vyztužen modelační vatou a obě uši jsou překryty silnější vrstvou měkkého obvazového materiálu a kolem hlavy je naložena bandáž. Obvaz je vyměněn druhý až třetí den po operaci k vyloučení přítomnosti hematomu (krevní sraženiny) nebo infekce. Celkem i s modelační vatou ho budete mít 10 dní po zákroku. 

Pooperační péče

Vždy je přítomná určitá bolest či dyskomfort po operačním výkonu. Neobjeví se hned, ale s odstupem 4 - 8 hodin po výkonu, jak odezní učinek anestetika. Má podobný pulzující charakter jako u poraněného prstu. Pro minimalizaci boesti doporučujeme po zákroku ležet v poloze se zvýšenou hlavou (3 polštáře) nad úroveň hrudníku. Tato poloha omezuje rozsah pooperačního otoku a tím i bolestivosti po operaci. Při silnější bolesti lze užít bežná analgetika (Paralen, Ibuprofen). Neužívejte aspirin. Pokud je bolest výrazná, může to znamenat vznik krvácivé komplikace s rozvojem hematomu. V tomto případě okamžitě konzultujte svého lékaře.
Obvaz Vám mírně omezí sluch při normální konverzaci. Bolest a dyskomfort obvykle odezní do 48 hodin po operaci. Často potom dochází k vzniku svědění. Nepoužívejte žádný předmět k poškrábání pod obvazem (například tužku), aby jste nezhatili chirurgický výsledek, či si nepřivodili vznik komplikace. 
Obvaz bude odstraněn i s modelační vatou při kontrole 10. den po operačním výkonu. Steh není třeba odstraňovat, je vstřebatelný a začne vypadávat samovolně zhruba po 14-ti dnech po operaci při pravidelné hygieně záušního prostoru. Po sejmutí obvazu je možné umýt hlavu. Nepoužívejte k vysušení vlasů horký fén, aby jste nepopálili boltce, protože mají po operaci přechodně sníženou citlivost. Jeden měsíc po zákroku je třeba nosit ve dne v noci čelenku, která zabraňuje převrácení boltce směrem vpřed. Na noc je vhodné ji v prních týdnech po zákroku podkládat ještě vatou či jiným měkkých obvazovým materiálem, aby nedošlo k otlakům jemné kůže boltců. Další měsíc je čelenka aplikována ještě na noc. Po 2 měsíce se vyhýbejte namáhavým sportovním aktivitám, zvláště kontaktním či míčovým sportům. Taktéž boltce nevystavujte slunění či mrazu.
Je třeba upozornit na skutečnost, že po operaci budou boltce přechodně oteklé a mírně pohmožděné. Opakovaně se na nich bude olupovat pokožka, kterou je třeba pravidelně promašťovat mastným krémem. Otoky zcela odezní do několika týdnů, ale nový reliéf boltce se plně vyrýsuje až za 12 až 16 týdnů po operaci.

Komplikace

Hematom

Krvácení do prostoru mezi kůži a chrupavku může způsobit vznik hematomu. Je to vzácná komplikace, ale snadno rozpoznatelná díky sílné bolesti, která se objeví po operaci. Pokud se objeví po operaci velmi silná bolest, je třeba okamžitě kontaktovat Vašeho lékaře. Neléčený hematom může způsobit vznik "květákovitého botlce" díky deformaci chrupavky tlakem krevních sraženin. Vznik hematomu též zvyšuje riziko vzniku infekce.

Infekce

Infekce se může objevit po každém operačním výkonu, ale po operaci botců je zvášť závažným problémem. Bakteriální infekcí může být ušní chrupavka zničena a dochází k vzniku deformace boltce. Infekce je naštěstí velmi řídká komplikace této operace a její riziko lze snižit v předoperačním umytím vlasů a hlavy antiseptickým šamponem. Pokud je Vaše imunita oslabena, může Vám lékař během operačního výkonu a po operaci nasadit ochrannou (profylaktickou) antibiotickou léčbu. Znovu i v tomto případě, pokud se objeví silná bolest či vysoká teplota po operaci, je třeba okamžitě kontaktovat Vašeho lékaře.

Jizvení

Řez za boltce se obvykle zahojí nenápadnou jizvou, ačkoliv bude patrná, když ji budete hledat. Ve výjmečných případech je jizva za boltce může změnit v keloidní či zvětšenou, rudou, velmi silnou a svědivou jizvu za boltcem, jak je zobrazena na následujícím schématu.

Existuje několik procedur k zmenšení keloidních jizev, ale sklon k jejich vzniku je dán především geneticky. Keloid se obvykle zmenší po aplikaci depotního kortikoidu či tlakové terapii sikonovými gely či destičkami. Keloidní jizvy se mohou objevit až za několik měsíců po operaci. Někdy keloidní jizvy špatně reagují na léčbu a mohou se opakovat.

Asymetrie

Žádný párový orgán lidského těla není zcela symetrický. V tomto případě může po operaci přetrvávat mírná asymetrie boltců, kterou lze zaregistrovat jen při zaměřeném pohledu na boltce, když je zřídka uvidíme pospolu. Menší mírná asymetrie je přijatelná, ale pokud jsou boltce naprosto odlišné, může být potřeba další operace zaměřená na nápravu tohoto stavu.
Korekce odstálých boltců