ALC Zlín s.r.o.- plastická chirurgie

1. Zlínské laser centrum
2. května 3070
760 01 Zlín


Telefon: +420 577 272 389, +420 577 432 047
FAX: +420 577 432 047
Mobil: +420 777 835 002
alc.zlin@iol.cz

Operace pokleslého obličeje (Facelift)

 
 • Co je stárnutí?
 • Co se dá dělat?
 • Jak se zákrok provádí?
 • Jak budu po operaci vypadat?
 • Pozná každý, že jsem podstoupil(a) Facelift?
 • Kdy je vhodné zákrok podstoupit a jak dlouho se udrží dosažený výsledek?
 • Je zákrok bolestivý? Jak se budu cítit?
 • Možné nežádoucí účinky
 • Možné komplikace
 • Předoperační příprava
 • Pooperační průběh

Co je stárnutí?

Všichni jsme postižení stárnutím - je to nevratný neúprosný proces degenerace tkání, který vede ke ztrátě pružnosti a k roztahování kůže, jejich podpůrných vazů a podkladových měkkých tkání.  Rychlost tohoto procesu se liší od jedince k jedinci a závisí na geneticky podmíněných vnitřních hodinách člověka. Je urychlen působením slunečního záření (tzv. fotoaging), kouřením a stresem každodenního života. Vážnost tohoto procesu je obvykle nejprve znatelná na vráskách a rýhách na čele, okolo očí, rtů a úst. Objevují se vaky pod očima a vznikají hluboké vrásky po stranách mezi nosem a ústy. Dochází k ztrátě kontury podbradku. Na krku vznikají záhyby a nahromadění tuku. Výsledek - starý, unavený a depresivní pohled. 

V rámci procesu stárnutí vznikají jemné vrásky.
Záhyby se prohloubí.
Kolem očí vznikají vaky a zbytní a ztěžknou horní víčka.


Na krku vznikají tukové záhyby a vyrýsují se okraje svalů.
Obočí poklesne a sníží se jako "kapuce" na zbylý obličej.
Zbytní a uvolní se podbradek.
Vznikají hluboké vrásky mezi očima.¨


Co se dá dělat?

Kosmetická chirurgie není žádná magie - nemůže proces stárnutí zastavit. Nelze vrátit čas, aby jste vypadali jako ve dvaceti letech, ale lze ho pozastavit a omezit viditelné známky stárnutí. Facelift odstraní nadbytečný tuk, přitáhne svaly a vypne pokožku obličeje a krku (synonymem je meloplastika či rhytidoplastika).
Častým přáním pacientů je: "Chci podstoupit Facelift, ale nechci se změnit". Moderní facelift (zaměřený více na svaly než jen na kůži) pomůže dosáhnout požadovaného čerstvého svěžího vzhledu, aniž by se změnil normální výraz obličeje.
Cílem kosmetické chirurgie je dosáhnout zlepšení vzhledu a k tomu má mnoho různých nástrojů a postupů. Jinými slovy, operační zákroku je vždy přizpůsoben individualitě jedince, je tzv. "šitý na míru".
Běžně užívané techniky zahrnují standardní Facelift, který je zaměřen na spodní dvě třetiny obličeje a horní část krku. Může být zaměřen konkrétně na úpravu obličejových svalů a uvolněných vazivových částí obličeje nebo omezen (tzv. Minifacelift) na odstranění nadbytečné kůže a vytažení linie krku.
Facelift bývá často kombinován s jinými zákroky, jakými jsou korekce očních víček, Browlift, zvětšení rtů, liposukce (zejména horní části krku), rhinoplastika (operace nosu), dermabraze a chemický peeling nebo laserový resurfacing. Tyto chirurgické zákroky mohou být provedeny současně nebo v rámci jednotlivých operací. 

Jak se zákrok provádí?

Originální facelift, tak jak byl popsán před 50 lety, má řezy umístěny nenápadně ve vlasech spánku, ve vlasech za uchem a v rýze kolem ucha. Kůže spánku, tváří a krku byla podminována a vytažena nahoru dozadu a po odstranění nadbytku ve zmíněné linii sešita. Kůže byla vytažená a maskovitá. Ale díky tomu, že kůže je elastický materiál, docházelo znovu k jejímu protažení a uvolnění. Takže chirurgický zákrok byl později založen na stupni "překorigování" potřebného stavu. Bohužel to dost často vedlo k nepřirozenému vyhlazenému a vypnutému vzhledu. Také zvýšené napětí v místě sešití rány mělo za následek vznik nadbytečných širokých jizev, ale dosažený výsledek se dlouho neudržel. 

Kůže je uvolněna a zvednuta od svalové vrstvy.
Abychom vytvořili přirozený vzhled s kvalitnějšími jizvami a vyhli se nadměrnému odstraňování nadbytku vypnuté kůže, vznikly v posledních letech nové techniky operace. Ačkoliv jsou při nich používány stejné kožní řezy, zaměřují se na vypreparování a přitažení podpůrných struktur měkkých tkání obličeje a krku  - tzv. SMAS (

Svalová vrstva je přitažena a vypnuta, což se projeví okamžitým a dlouhotrvajícím požadovaným výsledkem. 

Kůže je vypnuta (s malým napětím) přes přitaženou svalovou vrstvu v zobrazeném směru. Nadbytek je odstraněn a rána je ve správné pozici uzavřena.
Poznatky z kraniofaciální chirurgie vedou k vývoji technik ve smyslu přitažení obličejových svalů ke kostře obličeje  - tzv. subperiostální ("pod okosticí") plastické operace. Nejnověji se zavádí endoskopické techniky prováděné speciálními nástroji pod kontrolou optiky s televizní kamerou. Jizvy po těchto zákrocích jsou menší, ale endoskopické techniky často vedou k delšímu trvání otoku a delšímu hojení, než u tradičních postupů. Podrobnosti zákroku budou upřesněny při konzultaci.
Tuková tkáň, zvláště v oblasti krku, může být přímo odstraněna přes malý příčný řež pod bradou anebo liposukcí. Ta zanechává malou nenápadnou jizvu v záhybu pod bradou.
Při SMAS operaci jsou hlubší nosné struktury v oblasti obličeje a krku přitaženy a kůže je lehce vypnuta se záměrem dosáhnout přirozeného, čerstvého a svěžího vzhledu s normálním výrazem obličeje a plynulou konturou čelisti bez nadbytků. Nadbytečná tuková tkáň je odstraněna a obnovena kontura krku k dosažení mladistvého vzhledu.
Hlavní výhodou těchto nových technik je déletrvající výsledek díky přitažení hlubokých podpůrných struktur tváře a krku. Protože veškerý tah není přenesen na kůži, vzniklé jizvy jsou jemnější a méně nápadné. Nicméně tyto postupy vyšší chirurgickou dovednost a jsou časově náročnější. Při hlubší preparaci SMAS systému je nutná zvýšená opatrnost, protože může snadno dojít k poranění lícního nervu zodpovědného za mimiku obličeje. Nicméně SMAS operace díky výborným výsledkům patří v rámci Faceliftu jako základní standard, který má být pacientovi nabídnut. 

Jak budu po operaci vypadat?

Pokud stojíte před zrcadlem a lehce táhnete kůži v oblasti spánku a před uchem nahoru a dozadu, získáte představu o tom, čeho Facelift ve Vašem případě může dosáhnout.
Naším cílem je harmonický, odpočatý, svěží vzhled tváří a krku při zachování normálního výrazu obličeje. Facelift a přídavné zákroky tohoto cíle mohou dosáhnout. Ale ne všechny vrásky a rýhy zmizí - zejména v případě, kdy v průběhu let došlo k dlouhodobému a trvalému poškození kůže.
Panuje obecně mylná představa, že kosmetická chirurgie je něco magického a že se nejedná se o skutečný chirurgický zákrok. To samozřejmě není pravda. Nemůžete očekávat, že po Faceliftu se přes noc budete cítit a vypadat normálně.
Je třeba si vymezit čas v délce 3 týdnů, kdy se můžete separovat od společnosti, ačkoliv většina pacientů se vrací do práce v průběhu 14 dnů. Největší otok a modřiny vznikají v prvních 3 až 4 dnech. Postupně odeznívají v průběhu příštích 2 až 3 týdnů s vybarvením  modřin do fialova a později do žluta. Make-up je úžasný vynález. Spolu s tím, že stehy jsou nenápadně umístěny ve vlasech a okolo ucha (obvykle snadno překrytelné vlasy), jste schopni se zařadit do běžného života po 14 dnech po zákroku. Během této doby jsou stehy odstraněny.  I když budete vypadat dobře již po 3 týdnech, průměrná doba hojení kůže a měkkých tkání je asi 3 měsíce. Během této doby si jizvy projdou obvyklým hojivým procesem - původně vzniká červená svědivá jizva, která potom tuhne a postupně bledne. Nakonec dojde k změknutí jizvy a okolní kůže přejde do normální barvy a textury. Vyzrávání jizev se mezi jednotlivci výrazně liší, ale obecně zabere několik měsíců.  Pro dosažení cíle - tedy vypadat co nejlépe - je třeba zapojit v průběhu času i další odborníky, tj. správného vizážistu, kosmetičku a kadeřníka.
Facelift je ve svém výsledku omezen kvalitou Vaší pleti, takže předoperační a pooperační péče o pleť je důležitým aspektem operace. Naším zájmem je dosáhnou pro Vás co nejlepšího výsledku za cenu co nejmenšího nepohodlí a nepříjemností.

Pozná každý, že jsem podstoupil(a) Facelift?

Je normální, že pociťujete určité obavy, když chcete podstoupit chirurgický zákrok zaměřený na zlepšení vzhledu. Obvyklé dilema je, že na jedné straně chcete vypadat mladistvěji, na druhou stranu nechcete, aby si lidé mysleli, že jste podstoupili chirurgický zákrok a to úplně zbytečně. Skutečný stav věci je takový, že v naší společnosti každému záleží na tom, jak vypadá. Odráží se to ve stylu účesů, oblékání apod. Je zajímavé, že jedním z nejrychleji rostoucích odvětví je kosmetický průmysl a například v USA lidé ročně vynaloží 2 miliardy dolarů na make-up. Drtivá většina lidí není tak všímavá a kupodivu nezaznamená ani poměrně výrazné změny vzhledu obličeje. Obvyklé komentáře, které může očekávat, budou charakteru "vypadáš dobře" nebo "kde jsi byl(a) na dovolené?". Některé pacientky uvádějí komentáře svých sester, které se jich ptají: "Jak to že vypadáš ve srovnání se mnou tak skvěle a proč vypadám jako Tvoje starší sestra?".

Kdy je vhodné zákrok podstoupit a jak dlouho se udrží dosažený výsledek?

Neexistuje žádný zvláštní věk, ve které je nejlepší podstoupit Facelift. Naše stárnutí závisí na vnitřní genetické výbavě jedince a na zevních vlivech, jako je sluneční záření, péče o pokožku a kouření.
Facelift je možno provést časně od 30. roku života až do pozdních sedmdesátých let. Dle získaných zkušeností, mladistvější vzhled je dosažen obvykle v případě, že Facelift je prováděn u mladších pacientů. U starších pacientů dochází k daleko dramatičtějším změnám vzhledu obličeje, ale nicméně hluboké vrásky a rýhy již nelze zcela vyhladit a je nutno se s nimi smířit. Kosmetická chirurgie nezastaví biologické hodiny, ale může je přibrzdit. Ačkoliv existuje množství faktorů, které ovlivňují individuální výsledek, můžete očekávat zlepšení asi o 5 až 8 let. Bohužel proces stárnutí je neúprosný. Po několika letech se začne znovu projevovat v obličeji stárnutí s tendencí k opakování předchozích potíží. Další zlepšení lze očekávat jen při opakování procedury, ale nedojde při ní již k takovému zlepšení jako při první operaci.
Další mylná představa je, že po operaci pacient stárne rychleji. Není to pravda, i když stárnutí po operaci pokračuje, není to ve zvýšené míře.  Všechny celkové účinky stárnutí v obličeji mohou být moderním Faceliftem zpomaleny, protože jsou přitaženy hluboké podpůrné struktury obličeje a vypnuta na nich zavěšená kůže. Existují také důkazy o tom, že vystavení kůže napětí indukuje vznik nových elastických vláken, která potom prodlouží efekt zlepšení po zákroku. 

Je zákrok bolestivý? Jak se budu cítit?

Každý se obává bolesti, ale její vnímání je velmi individuální podle úrovně prahu bolesti, který má každý jedinec jiný.
Facelift, stejně jako každá operace, způsobuje určitou bolest, ale tato je obvykle mírné nebo střední intenzity a měla by být snadno překonatelná užitím analgetik v tabletách, jako je např. Paralen. Ačkoliv jsou vždy připraveny, zřídka kdy je nutno užívat injekční léky proti bolesti.
Jedním z pooperačních projevů po face-liftu je dočasné omezení citlivosti v oblasti tváří a horního krku. Tato oblast obvykle zasahuje na 3 prsty od ucha a její citlivost se vrací k normálu během 6 - 8 týdnů. Na druhou stranu to má i výhodu, protože tyto oblasti nejsou bolestivé.
Pokroky v anestézii v posledních letech vedou k lepšímu komfortu pacienta po operaci - méně bolestí, menší tlumení a nevolnost po zákroku. Podrobné informace Vám před zákrokem může podat anesteziolog.
Nová tvář nezaručuje nový život a nezmění Vaši osobnost, ale kosmetická chirurgie může u pacientů s realistickými očekáváními výrazně zlepšit sebeúctu a sebevědomí.  Změny Vašeho těla se odráží i ve Vaší psychice. Tento jev se může projevit v časném pooperačním období, kdy můžete trpět změnami nálady a poruchami spánku, ale jedná se o jevy krátkodobé (odeznívají v průběhu několika týdnů). Lze je upravit pomocí mírných léků na spaní.
Je možné, že po operaci budete nabuzení nebo naopak pokleslí na duchu či mírně depresivní. Tuto skutečnost lze snadněji překonat s vědomím, že k těmto stavům dochází pravidelně po jakékoliv operaci, a ještě častěji po operaci kosmetické. Nebude to trvat dlouho a vy se zase budete cítit normálně s dobrým pocitem ze svého nového vzhledu.

Možné nežádoucí účinky

Otok

- je po Faceliftu normální a vrcholí zhruba v prvních 3 dnech. Obvykle trvá až tři týdny, výjimečně 6 - 8 týdnů. 

Pigmentace (zabarvení a podlitiny) - modřiny se obvykle projeví v prvních několika dnech a poté postupně vymizí během 2 až 3 týdnů. Velmi výjimečně vzniknou rozsáhlé podlitiny, které pak mohou potřebovat několik týdnů až měsíců, než zcela vymizí. Tento problém je častější u pacientů s tenkou, světlou až transparentní kůží. Pacienti s tmavší pletí by si měli být vědomi možnosti hnědé pigmentace jizev.

Částečná ztráta citlivosti

, pocit sevření (jako u bolesti hlavy) po zákroku je normální a také dojde k snížení citlivosti kůže v operované oblasti. Postižená oblast může zahrnovat tváře, bradu a krk a je také možné mít omezenou citlivost dolní části ucha a vlasové hranice před i za boltcem. Citlivost se obvykle vrací za 8 - 12 týdnů, ale u některých pacientů probíhá regenerace ještě déle. Pacienti mohou díky nervové regeneraci mít pocit, že jim "pod kůží lezou mravenci". Tento jev by měl být považován za normální. Ve vzácných případech může naopak dojít k nadměrné citlivosti, která se pomalu vrací do normálu za dobu několika týdnů či měsíců.  Po přitažení svalové vrstvy krku, mají někteří pacienti pocit těsnosti až pocit dušení. Tento problém je jen dočasný, protože vrstva svalů, stejně jako stehy, má tendenci k mírnému uvolnění a pocit sevření se tím sníží. Nicméně v průběhu týdne či týdnů, může být tento znepokojující pocit přítomen. Týž pocit se může objevit i v oblasti tváří, spánků či za boltcem. Zde mají nepříjemné pocity spíše charakter tahavých bolestí hlavy. I v tomto případě tento pocit odeznívá, tak jak se snižuje otok a uvolňují se tkáně. Obvykle po Faceliftu se neobjevuje výrazná bolest, pokud je přítomna, tak jen dočasně. 

Posun vlasové hranice

- se může projevit zvláště po stranách hlavy. U mužských pacientů mohou být vlivem zákroku posunuty kotlety a může se změnit tvar vousů, které jsou blížeji uchu a někdy i za uchem. Při zákroku se snažíme co nejméně tyto hranice vousů a vlasů posouvat. Dámy s krátkým účesem mohou mít problém s účesem v oblasti spánků. Vždy je třeba směr a pozici jizev přizpůsobit individuálním potřebám jedince. 

Ztráta vlasů

- jako důsledek anestézii nebo chirurgického zákroku se mohou objevit holá místa ve vlasech na spánku nebo za uchem. Stav je obvykle dočasný a odezní do několika měsíců Jizvy - se objeví vždy, když je kůže rozříznuta a samozřejmým úsilím je snaha o co nejnenápadnější umístění jizvy. Přestože po zákroku je jizvení minimální, průběh zrání jizev se výrazně u jednotlivých jedinců liší a trvá 3 až 12 měsíců. Jizvy obvykle vyzrávají přes červenou, svědící a tuhou jizvu do jizvy bílé či barvy kůže. Viditelné jizvy mohou být tuhé a vyžadují steroidní injekci nebo tlakovou terapii či chirurgickou revizi. 

Možné komplikace

Infekce

- je extrémně vzácná, třebaže jsou v blízkosti rány vlasy, protože obličej má výborné cévní zásobení a dobře se hojí. Pro minimalizaci možnosti vzniku infekce mohou být u disponovaných pacientů podána antibiotika. 

Krevní sraženina nebo hematom

- ačkoliv všechna léčebná opatření směřují k minimalizaci rizika krvácení, občas může dojít k pokračování krvácení po operaci z přerušené cévy, což způsobí vznik krevního výronu nebo-li hematomu. Tento hematom nebo krevní sraženina se objeví obvykle v prvních 24 až 48 hodinách po operaci a může si, pokud je velký, vyžádat další operační revizi s jeho odstraněním a zástavou krvácení. Malé krvácení lze v tváři ponechat a jeho známky vymizí během několika měsíců. 

Odumření kůže (nekróza)

- naštěstí odumření kůže (nebo-li nekróza) je velmi vzácná komplikace Faceliftu. Nicméně dokonce i u maximálně pečlivě provedeného výkonu se může vyskytnout. Nejčastěji postižená oblast je bezvlasá kůže za boltcem. I když k tomu dojde, oblast se zahojí. Někdy je třeba malý kožní štěp k urychlení hojení. Pokud dojde k odúmrti kůže, postižená oblast se zahojí bílou jizvou. Obvykle se kůže stane tenčí. Tato komplikace je daleko častější u kuřáků a odhadem riziko kožní nekrózy je u nich 12x větší než u nekuřáků. Pokud kouříte, je třeba na tuto skutečnost při konzultaci upozornit.  

Poškození nervů

- možné poškození senzitivních nervů (citlivost) v oblasti tváří, krku a boltce bylo již zmíněno dříve. Poškození nervů, které hýbou s mimickými svaly obličeje, se vyskytuje u 0,7% ze všech Faceliftů. Toto poškození může způsobit deformaci obličeje nebo výpadek funkce v okolí obličeje a úst. Většina postižení je naštěstí přechodná a stav se vrací k normálu v průběhu 6 týdnů až 6 měsíců. Výjimečně může postižení přetrvat jako permanentní porucha. Poškození těchto hybných nervů je o něco častější u metody SMAS. To je důvodem, proč operace trvá déle a vyžaduje vyšší úroveň dovednosti. 

Předoperační příprava

1. Vyhněte se lékům obsahujícím Aspirin či jemu podobným 2 týdny před výkonem, protože ve zvýšené míře způsobuje nadměrné krvácení a podlitiny. Užívání Paralenu je bezpečné.
2. Neužívejte vitamín E dva týdny před výkonem, protože způsobuje sklon ke krvácení. Vitamíny B a C jsou bezpečné.
3. Nekuřte anebo alespoň omezte kouření již několik dní před výkonem, abyste zabránili pooperačnímu kašli, který zvyšuje riziko krvácení a vzniku modřin. Kouření také zhoršuje prokrvení hojených tkání, takže zvyšuje riziko prodloužení a špatného hojení rány.
4. Nepijte alkohol alespoň po dobu 2 dnů před výkonem, protože alkohol též zvyšuje šanci na vznik krvácení a podlitin.
5. Dva dny před operací můžete užívat vitamín C a tinkturu z arniky (Prha horská), které se ukázali jako efektivní ve snižování pooperačního výskytu krvácení, modřin a otoků. Pak se ale vyhněte čaji, kávě a mátě, protože jejích složky neutralizují blahodárné účinky arniky.
6. Vlasy lze barvit týden před zákrokem a asi 2 týdny po zákroku. Po zákroku nedochází ke ztrátě vlasů. Ačkoliv po zákroku je ve vlasech šicí materiál či kovové klipy, po jejich umytí a vysušení jsou tyto jen zřídkakdy patrné.
7. Pokud se u Vás objeví během týdne před operací nějaká známka infekce, jako je nachlazení, chřipka či vyrážka v obličeji, je nutno plánovaný výkon odložit. Zákrok byste měli podstoupit zcela zdrávi bez známek infektu.
8. Večer před zákrokem si umyjte hlavu a vyčistěte pleť obličeje. Neaplikujte již žádné vyživující krémy, make-up či přípravky na vlasy.
9. S sebou k hospitalizaci si přineste normální toaletní potřeby a veškeré pravidelné léky, které užíváte. Vhodné je mít s sebou též volné pyžamo, vezměte si též nějaké tmavé brýle a šátek na hlavu.
10. Naposledy se napijte a najezte ráno v 8 hod. v den operace. Zákrok proběhne týž den obvykle po 16 hodině.

Pooperační průběh

Po propuštění z nemocnice budete pozváni na ambulantní kontrolu s odstraněním stehů. Obvykle se šicí materiál či svorky odstraňují do 14 dní od zákroku.
Asi za týden po odstranění stehů započnete masáže jizev s pomocí krému s obsahem vitamínu E nebo olejem. Masáže pomáhají změknutí jizev a měli byste v nich pokračovat po 6 až 8 týdnů. Je třeba si uvědomit, že masáže jizev je třeba dělat denně v pravidelných intervalech.
První týden po operaci je vhodné omezit veškeré běžné denní aktivity. Vyvarujte se kouření, alkoholu a stresu, protože tyto faktory zhoršují hojení. Pro úlevu od bolesti nebo při pocitu nepohodlí je vhodné užít běžné analgetikum typu Paralenu. Při zácpě je možné užít nějaké mírné projímadlo. Je třeba se vyhnout Aspirinu a jemu podobným lékům, protože zvyšují výskyt krvácivých komplikací.
Obecně platí, že viditelné modřiny jsou přítomny asi 2 týdny. Otok se po operaci zvětšuje prvních 48 až 72 hodin, poté obvykle pomalu ustupuje a může to trvat od 3 do 6 týdnů, než úplně ustoupí. Často je jedna strana obličeje více oteklá než druhá. Ke snížení otoku a lepšímu odeznívání otoku je možno po operaci nosit speciální ohlávku. Podrobnější informace se dovíte při konzultaci.
Po operaci je vhodné spávat s hlavou ve zvýšené poloze na několika polštářích, které pomohou minimalizovat otoky. Nicméně je důležité po operaci neohýbat krk k hrudníku a nosit bradu vzhůru. K navrácení k dobrému spánku mohou pomocí i tablety na spaní.
Vlasy může umýt, jakmile budou odstraněny obvazy. Pomáhá to totiž udržet řezné rány ve vlasech čisté a suché. Vždy je nutné vlasy pečlivě vysušit, nejlépe za pomoci fénu. Pokud dostane na ránu specielní masti, aplikujte je 2x denně. Po operaci během prvních šesti týdnů je normální cítit určitou stísněnost nebo mít sníženou citlivost obličeje.
Často v prvních týdnech po operaci je složité se vyrovnat se svým "novým já". Někteří pacienti při pohledu do zrcadla si pomyslí: "Co jsem to udělal(a)?". Mohou se objevit pocity viny a nízké sebevědomí. Je to ten správný čas požádat o užitečné rady svého vizážisty nebo kadeřníka, aby Vám doporučili způsob, jak zamaskovat modřiny a správně aplikovat make-up. Pomůže to Vašemu sebevědomí a udrží Vás to i v pozitivním stavu mysli. Pokuste se také zvýšit své denní aktivity a choďte více ven.
Další kontrola proběhne za šest týdnů po operaci. Obvykle je fotodokumentován dosažený operační výsledek. V této době jsou již dobře vidět pozitiva, kterých bylo zákrokem dosaženo. Také se budete moci vrátit ke všem svým normálním aktivitám a budete se cítit sebejistěji. 

Pokud dojde k následujícím situacím, obraťte se ihned na svého lékaře:

• Nadměrná bolest nebo krvácení
• Abnormální otoky
• Horečka v prvních sedmi dnech od zákroku.
Operace pokleslého obličeje