ALC Zlín s.r.o.- plastická chirurgie

1. Zlínské laser centrum
2. května 3070
760 01 Zlín


Telefon: +420 577 272 389, +420 577 432 047
FAX: +420 577 432 047
Mobil: +420 777 835 002
alc.zlin@iol.cz

Transplantace vlasů


  •   Základní údaje o transplantaci vlastních
      vlasů
  •   Jak se operace provádí?
  •   Možné rizika a komplikace
  •   Vyhlídky na úspěch operace
  •   Na co je třeba
      dbát před zákrokem.
  •   Na co je dát pozor po zákroku.

 
Základní údaje o transplantaci vlastních vlasů

Vypadávání vlasů je způsobené dědičnou predispozicí nebo
zvýšeným působením mužských pohlavních hormonů. Může také nastat jako následek
poranění nebo operace hlavy.

 Pouze
transplantace vlastních vlasů do postižené krajiny může vést zase k novému
vlastnímu růstu. Ostatní metody, jako excize kůže , transplantace cizích nebo
umělých vlasů nemá výhlídky na úspěch.

Základním principem transplantace vlasů je vždy jejich
vlastní přerozdělení. Odběr ze zadní vlasové části hlavy, kde vlasové kořínky
nejsou ovlivněny vypadáváním, souvisí to s genetickou informací, proto
umožňuje jejich další růst v oblasti postižené vlasovým chyběním.


Množství vlasových folikulů,
potřebných pro transplantaci, je tedy omezené. Použití vlasových folikulů
z oblasti postižené vypadáváním, je jen omezené. Na tomto principu budeme
individuálně s Vámi hovořit o Vaší situaci a možnostech transplantace, tak
abychom naplnili Vaše očekávání.


  
Jak se operace provádí?

Operace se obvykle provádí v lokální anestezii,
popřípadě v kombinaci s analgosedací. Celá operace zahrnuje několik
kroků, které trvají zpravidla celkem tři až šest hodin.

1. Odběr vlasových folikulů

Odběrové místo je zvoleno tak, aby ho zbývající vlasy překryly.Vhodný
postup stanovený pro Vás je označen políčkem.Výhody a nevýhody budou dále
individuálně probrány.

o  STRIP technika:

Ze zadní vlasové části hlavy je odebrán proužek s oholenými vlasy, poté je
toto místo chirurgicky uzavřeno .Operatér vede řez tak, aby vzniklá jizva vedla
paralelně s linií nejmenšího kožního napětí. Tato technika je
v současnosti nejběžnější. Umožňuje odběr největšího množství vlasových
folikulů.Technika je jednoduchá. Riziko pro poranění vlastních vlasových
kořínků je jen v okraji řezu. Jizva bývá sotva viditelná a překryje je
zbytek vlasů.Při pozdějším úplném oholení hlavy však přece jenom může být
viditelná.


Odběr skupiny vlasových folikulů ( FUE technika)

Jednotlivé skupiny vlasových kořínků
jdou odebírány pomocí malého vrtáku.Uzavření rány v tomto případě není
nutné. Místo odběru je oholené. Na tomto místě může zůstat mnoho drobných
jizev.Možnost pozdější korekce vzhledem k rozsahu je jen omezená. Množství
dostupných vlasových skupin je menší než v proužku , navíc riziko poranění
vlasových kořínků je v každém otvoru.

 2.Opracování  vlasových  kořínků

    Vlasové kořínky
odebrány STRIP technikou , jsou poté 
jednotlivě pod lupou nebo mikroskopem z vlasového proužku
separovány. Množství a vhodná technika  budou detailněji individuálně probrány. Riziko
poranění vlasových kořínků je tak malé, jak je to jen možné.

3. Transplantace vlasových kořínků

    Kůže v postižené krajině je otevřena malým skalpelem, nebo vrtáčkem a připravené
štěpy jsou vloženy do těchto otvorů.Tyto jsou zpravidla během několika málo
hodin uzavřeny prorůstáním drobných cév , což pokračuje v dalších 2-3
dnech.V průběhu hojení se vytvoří drobné krevní krusty , které se pravidla 8 -
10. Dne odloučí.

Stehy se odstraňují zpravidla po 10-14 dnech.

Po transplantaci pohmatem můžeme cítit ještě růst
vlasů  2 až  4 týdny, poté ale v rámci růstového
cyklu dojde k jejich vypadání a obnově růstu z hlubších struktur kůže
, což trvá viditelně  3-4 měsíce. / cca 1
cm za měsíc/ Zpočátku je optický efekt malý, narůstá postupně s délkou
nových vlasů.Vzhledem k tomu, že sazenice
musí být transplantovány v určitém odstupu, tak aby bylo zajištěno
jejich  spolehlivé krevní zásobení,
nemusí první operace zcela stačit k požadované hustotě vlasů. Další operaci
je možné provést v odstupu 6 měsíců.


Možné rizika a komplikace

Mírné krvácení, krusty , otok a bolest zpravidla během několika dní samo
odezní. Poruchy hojení ran / např.následná infekce/ mohou v ojedinělých případech vést k částečnému
odumření vlasových sazenic. V tomto případě je vyžadována lokální i
celková medikamentózní terapie antibiotiky. Ve vzácných případech mohou vést
k reoperaci.

Porucha citlivosti v operované krajině, která se zpravidla po několika
týdnech upraví.

Nejjemnější řezy nebo otvory  vedou k tvorbě malých až mikro- jizev,
které zpravidla až na výjimku u lidí s tmavou barvou pleti,  nejsou patrny. Zpočátku mohou být tužší a
začervenalé, ale v průběhu hojení postupně vyblednou. Velmi zřídka reaguje
kůže u pacientů s predispozicí hojením
hypertrofickou až keloidní jizvou.

Alergie nebo přecitlivělost (např. na anestetika, desinfekce, latex) mohou
dočasně přivodit lehké komplikace  jako
je otok, svědění, vyrážku, závratě, zvracení. Závažné komplikace selhání
životně důležitých funkcí ( srdce, krevní oběh, dýchání, ledviny) jsou velmi
vzácné.

Prosím zeptejte se , pokud chcete vědět víc.

    
Vyhlídky na úspěch operace

Až  95%  štěpů začne přirozeně růst, protože tělo pozná
své vlastní vlasové kořínky a není problém s přijetím. Přesto léčebný
úspěch není zaručen. V ojedinělých případech i bez zevních příčin nedojde
k obnovení vlasového  růstu
transplantátů, dokonce může přechodně v transplantované oblasti dojít ke
ztrátě původních vlasů, které se ale zpravidla do 3 měsíců obnoví.

Transplantace vlasů může upravit a zlepšit vzhled
okamžitým výsledkem , ale dědičné vypadávání vlasů zůstává zachováno.


Zejména u mladších pacientůs relativně velkým zbytkovým množství vlasů s přirozeným vypadáváním
může transplantace vlasů tento proces urychlit a mohou se tvořit nová holá
místa.


Důležité upozornění


Nekuřte jeden den před zákrokem, v průběhu a bezprostředně po ošetření ! Kouření
ovlivňuje negativně hojení ran a přihojení vlasových transplantátů. Pacienti
nad 45 let, více jak 20 cigaret denně , se považují za vysoce rizikoví a je
vysoké riziko komplikací s hojením.

Na co je třeba dbát před zákrokem.

V den nebo den předem si umyjte vlasy. Nepoužívejte
žádný  vlasový gel ani jiné stylingové
přípravky.

Přijďte odpočinutí. Vyhněte se  nadměrné konzumaci alkoholu a kávy,
neužívejte aspirin minimálně týden před zákrokem.

Na co je dát pozor po zákroku.

Po ambulantním zákroku, by jste měl být zařízení opustit  doprovodu
dospělé osoby, neboť účinek zejména 
anestetik nebo sedativ může ovlivnit negativně vaše reakce. Řekneme
Vám,kdy se budete opět moci aktivně zapojit do řízení motorových vozidel či
obsluhy zařízení a strojů. Neměl byste v této době požívat žádný alkohol
či činit důležitá rozhodnutí.

Pozdější vzhled jizev nezávisí jen na samotném zákroku,
ale také zvlášť na následné péči a Vašem chování. Zbytečné pohyby, které
povedou ke zvýšenému napětí kůže na okraje rány, těžká fyzická práce, sportovní
aktivity, sauna nebo intenzivní slunění byste měli vynechat  alespoň 2-3 týdny. Doporučuje se po tuto dobu
na hlavě nosit lehká pokrývka (např. baseballová čepice)

Návštěva kadeřníka není doporučena dříve jak za 2 týdny
po zákroku, barvení a trvalá pak ne dříve jak za 4-6 týdnů.

Prosím dostavte se na kontrolu co nejdříve, pokud jizvy
jsou široké, vystouplé m, nebo pokud po několika týdnech od ukončení léčby se
dostaví silné svědění.

Prosím
informujte ihned svého lékaře / lékařku při nárůstu bolestí, otoku, krvácení
nebo teplotě ( nad 38 st. C), a to i pokud se tyto příznaky rozvíjejí několik
málo dnů po zákroku.