ALC Zlín s.r.o.- plastická chirurgie

1. Zlínské laser centrum
2. května 3070
760 01 Zlín


Telefon: +420 577 272 389, +420 577 432 047
FAX: +420 577 432 047
Mobil: +420 777 835 002
alc.zlin@iol.cz

MUDr. Dvořák Zdeněk Ph.D.

Kontaktujte nás

MUDr. Dvořák Zdeněk Ph.D.

Vzdělání:

1995 - 2001 - studium LF MU Brno

Zaměstnání:

2001 - 2002 - základní vojenská služba, lékař posádkové ošetřovny Bučovice.
2001 - dosud - Klinika plastické a estetické chirurgie FN u sv. Anny v Brně - sekundární lékař Vedlejší pracovní činnost: Od 2007 - LF - MU Brno - odborný asistent 

Atestace:

2005 - Chirurgie I. st.
2009 - Plastická chirurgie

Doktorské studium (Ph.D.):

2010 - Doktorát z chirurgie - Disertace: Funkční vývoj střední obličejové etáže u pacientů s rozštěpem patra

Odborné stáže a kurzy:

2003 - II. interní klinika FN U sv. Anny Brno, Masarykova univerzita
2003 - 2005  - I. chirurgická klinika FN U sv. Anny Brno, Masarykova univerzita
2005 - Kurz - Řešení skeletálních ortodontických vad z pohledu ortodontisty a chirurga, Hlohovec
2005 - Kurz LPP, Katedra urgentní medicíny a medicíny katastrof, Praha
2005 - Specializační kurz - Zakladní chirurgické postupy, IPVZ Praha
2009 - Centrum popáleninové a rekonstrukční chirurgie, FN Bohunice, Masarykova univerzita
2009 - Klinika plastické chirurgie FNKV a 3. LF UK Praha
2009 - Kurz - Specializační kurz v plastické chirurgii, IPVZ Praha
2010 - Ortognátní chirurgie, Stomatologická klinika VFN a 1. LF UK Praha

Zahraniční stáže:

USA - University of Minnesota and VA Medical Center, Minneapolis, MN,  červen 2007
SK    - Klinika plastickej chirurgie LFUK FNsP Ružinov Bratislava, Rozštěpové centrum, srpen 2008

Výzkumné granty:

Spolupráce na grantovém projektu IGA "Vasospasmy mikrochirurgicky přenášených laloků a možnosti léčby", 2005 - 2009, NR 8368-5 

Členství v odborných společnostech:

Česká lékařská komora - držitel licence České lékařské komory v oboru plastická chirurgie
Česká společnost plastické chirurgie

Pracovní zaměření:

Estetická chirurgie
Rozštěpové vady a vrozené vývojové vady dětí
Ortognátní  a obličejová chirurgie
Chirurgie ruky, replantace, mikrochirurgie